Kompleks Orlik 2012

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych
MOJE BOISKO „Orlik 2012″ w Solcu Kujawskim przy ul. Słowackiego 4

I. Zasady korzystania:

1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest solecki Ośrodek Sportu i Rekreacji, zwany dalej OSiR.
2. Kompleks boisk jest czynny w następujących terminach i godzinach:
a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów szkół z terenu Solca Kujawskiego:
– poniedziałek-piątek: godz. 8:00-16:00 – koordynuje Dyrektor SP 4
b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych (koordynowane przez OSiR):
– okres od marca do kwietnia: – poniedziałek-piątek: godz. 16:00-20:00 / – sobota – niedziela: godz. 12:00-20:00
– okres od maja do czerwca: – poniedziałek-piątek: godz. 16:00-21:00 / – sobota: godz. 10.00 – 21.00 / – niedziela: godz. 12:00-20:00
– okres od lipca do sierpnia: – poniedziałek-piątek: godz. 10:00-21:00 / – sobota: godz. 10.00 – 21.00 / – niedziela: godz. 12:00-20:00
– okres od września do października: – poniedziałek-piątek: godz. 16:00-21:00 / – sobota: godz. 10.00 – 21.00 / – niedziela: godz. 12:00-20:00
– listopad: – poniedziałek-piątek: godz. 16:00-18:00 / – sobota – niedziela: godz. 10:00-14:00
– grudzień, styczeń, luty: – poniedziałek-piątek: godz. 16:00-18:00 – jeśli warunku atmosferyczne pozwolą – tylko grupy zorganizowane min. 10 osób, które wcześniej zgłoszą chęć korzystania z boiska w Ośrodku Sportu i Rekreacji

3. Harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych w punkcie 2 b ustala i na bieżąco koordynuje Dyrektor OSiR, za pośrednictwem trenerów środowiskowych, nadzorujących funkcjonowanie kompleksu i pełniących na jego terenie codzienne dyżury.
4. W czasie wakacji letnich i ferii zimowych obowiązuje odrębny, ustalany bezpośrednio przed tymi okresami harmonogram korzystania z obiektu.
5. Korzystanie z kompleksu boisk jest bezpłatne.
6. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem (grupa min.10 osobowe + opiekun).
7. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych pełniący dyżur trener środowiskowy może zabronić korzystania z obiektu (np. -10?C, opady śniegu, deszczu).
8. Osoby korzystające z kompleksu boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników, prowadzonego przez trenerów środowiskowych.
9. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
10. Warunkiem korzystania z kompleksu boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie piłkarskie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).
11. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.
12. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów na obiekcie w czasie planowanych zajęć szkolnych ponosi nauczyciel, zajęć pozalekcyjnych i treningów – trener, instruktor, animator sportu itp.
13. Użytkownicy korzystają z boisk sportowych na własną odpowiedzialność.
14. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie korzystania z obiektu przez użytkowników. Jednocześnie korzystający zobowiązani są do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia sprzętu sportowego trenerowi środowiskowemu.
15. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
16. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na obiekcie przez użytkowników.

II. Przepisy porządkowe:
17. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich plastikowych i metalowych korkach oraz „kolców”,
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnie z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
c) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy,
g) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
h) zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na płytę boiska,
i) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
j) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
k) przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku,
l) wprowadzania zwierząt,
ł) korzystania z boisk bez zgody trenera środowiskowego.
18. Rozstrzygnięcia dotyczące postępowania przez korzystających zgodnego z wytycznymi w pkt. 17 podejmuje trener środowiskowy, który w zależności od sytuacji może:
– nakazać zmianę obuwia sportowego,
– zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie lub korzystanie z obiektu,
– nakazać opuszczenie terenu boisk.
19. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag trenera środowiskowego.
20. Naruszenie przepisów porządkowych karane jest zgodnie z przepisami Kodeksu wykroczeń karą grzywny.

 

SLO 2012 13

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>